CHLOREK WAPNIA W LETNIM UTRZYMANIU DRÓG
Nieutwardzone drogi szutrowe stanowią problem ze względu na niższą trwałość oraz wysokie koszty utrzymania. Mają negatywny wpływ na komfort życia mieszkańców z uwagi na wysokie zapylenie. Według badań każdy samochód poruszający się drogą nieutwardzoną może powodować ubytek ponad 600 kg materiału wierzchniego rocznie na kilometr, co wiąże się z wysokimi kosztami częstej konserwacji dróg.

JAK DZIAŁA CHLOREK WAPNIA
Chlorek wapnia wchłania wilgoć z powietrza tworząc przejrzystą ciecz, wyjątkowo odporną na wyparowywanie. Pozwala na utrzymanie optymalnego poziomu wilgotności, przenika w głąb powierzchni drogi powlekając drobne cząstki pyłu i żwiru łącząc je ze sobą. Działanie to stabilizuje nieutwardzoną drogę, utrzymując jednocześnie wysoki poziom jej zagęszczenia.

ZASTOSOWANIE CHLORKU WAPNIA ZAPEWNIA DŁUGOTRWAŁĄ OCHRONĘ DRÓG PRZED EROZJĄ NAWIERZCHNI ORAZ ELIMINUJE PYLENIE.

KURZ
Wpływa negatywnie na estetykę otoczenia, ale przede wszystkim na komfort życia i koszty ponoszone przez mieszkańców np. konieczność czyszczenia elewacji, zapychanie się filtrów klimatyzatorach, konieczność częstego mycia okien czy kurz dostający się do wewnątrz pomieszczeń.

ZALETY STOSOWANIA CHLORKU WAPNIA
• ZAPOBIEGA PYLENIU
• ZWIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ ORAZ INTEGRALNOŚĆ NAWIERZCHNI DROGI
• OGRANICZA TWORZENIE SIĘ WYBOJÓW I KOLEIN
• PRZY CYKLICZNYM STOSOWANIU ZMNIEJSZA CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC REGENERACYJNYCH O OKRES 7-10 LAT
• REDUKUJE KOSZTY UŻYCIA SPRZĘTU I SIŁY ROBOCZEJ NAWET DO 50%
• REDUKUJE KOSZT ZAKUPU MATERIAŁÓW SŁUŻĄCYCH DO WYPEŁNIENIA I KONSERWACJI DRÓG NAWET DO 80%
• POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO – ZWIĘKSZENIE WIDOCZNOŚCI
• ŁATWY W APLIKACJI, SZYBKIE PRZYGOTOWANIE ROZTWORU
ZASTOSOWANIE CHLORKU WAPNIA JEST ROZWIĄZANIEM BARDZIEJ OPŁACALNYM W PORÓWNANIU Z INNYMI ŚRODKAMI SŁUŻĄCYMI DO REDUKCJI PYŁÓW (NP. EMULSJI OLEJOWYCH CZY WODY.)

Jest produktem przyjaznym dla środowiska naturalnego; w odpowiednim użyciu brak negatywnego wpływu na rośliny i zwierzęta.

SPOSÓB APLIKACJI
• METODA MOKRA | ROZTWÓR 30%-35% CHLORKU WAPNIA
PRZYGOTOWANIE 1L ROZTWORU 30%:
ODMIERZYĆ 0,5 KG CHLORKU WAPNIA I UZUPEŁNIĆ WODĄ DO OBJĘTOŚCI             1L
DAWKOWANIE*: 1,2-1,8 L/m2 POWIERZCHNI DROGI
• METODA SUCHA | CHLOREK WAPNIA W PŁATKACH
DAWKOWANIE*: 0,6 kg -1,0 kg/m2 POWIERZCHNI DROGI

*Wielkość dawki oraz częstotliwość stosowania powinna być uzależniona od natężenia ruchu na danym odcinku drogi oraz rodzaju podłoża drogi nieutwardzonej.

METODY APLIKACJI
• POLEWACZKI (ROZTWÓR)
• OPRYSKIWACZE (ROZTWÓR)
• SOLARKI (PŁATKI)
• ROZSIEWACZE DO NAWOZÓW (PŁATKI)
• INNE

PRAKTYCZNE PORADY
• NAJLEPSZE EFEKTY UZYSKUJE SIĘ STOSUJĄC CHLOREK WAPNIA NA WYRÓWNANĄ POWIERZCHNIĘ TUŻ PRZED WYSUSZENIEM I ZAPYLENIEM DRÓG
• APLIKACJA CHLORKU WAPNIA W PŁATKACH ZALECANA JEST NA WILGOTNĄ NAWIERZCHNIĘ. w PRZYPADKU NISKIEJ WILGOTNOŚCI NAWIERZCHNI ZALECANE JEST JEJ WCZEŚNIEJSZE SPRYSKANIE WODĄ
• ZALECANE JEST POWTÓRZENIE PRAC KONSERWACYJNYCH PO OKOŁO 90 DNIACH OD PIERWSZEJ APLIKACJI I WYKONANIE MINIMUM DWÓCH APLIKACJI W CIĄGU ROKU
• ZASTOSOWANIE PRODUKTU W TRAKCIE INTENSYWNYCH OPADÓW DESZCZU NIE JEST WSKAZANE
• PO ZAKOŃCZENIU PRAC SPRZĘT SŁUŻĄCY DO APLIKACJI CHLORKU WAPNIA NALEŻY DOKŁADNIE UMYĆ WODĄ
• NIE ZALECA SIĘ STOSOWANIA SPRZĘTU WYKONANEGO Z ALUMINIUM

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
• CHLOREK WAPNIA JEST PRODUKTEM DZIAŁAJĄCYM DRAŻNIĄCO NA OCZY
• PRZY KONTAKCIE Z CHLORKIEM WAPNIA NALEŻY STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ] • DO PRZYGOTOWYWANIA ROZTWORU NALEŻY UŻYĆ ZIMNEJ WODY PONIEWAŻ CHLOREK WAPNIA W TRAKCIE MIESZANIA Z WODĄ WYDZIELA CIEPŁO. W ZAMKNIĘTYCH POJEMNIKACH WYSOKA TEMPERATURA MOŻE POWODOWAĆ ZNACZNY WZROST CIŚNIENIA

Strona produktu

Więcej informacji: