żwir 16-32

Żwir 16/32

Opis produktu

Żwir 16-32 wydobywany jest spod lustra wody, następnie kierowany na sortownie, gdzie dzielony jest poszczególne frakcje.
Głownie znajduje zastosowanie w produkcji betonów i prefabrykatów oraz w zielonej architekturze.
Zastosowanie: drenaże | szamba ekologiczne | opaski melioracyjne wokół budynków | zielona architektura | drenaże | obciążenia dachowe

Specyfikacja

  • Kruszywo budowlane spełniające normę PN-EN 12620:2002 + A1:2008

  • Frakcja 16-32 mm

  • Kruszywo płukane

przewóz materiałów sypkich
corrado kruszywa

Pozostałe produkty w ofercie