żwir 8-16

Żwir 8/16

Opis produktu

Żwir 8-16 wydobywany jest spod lustra wody, następnie kierowany na sortownie, gdzie dzielony jest poszczególne frakcje.
Głównie znajduje zastosowanie w produkcji betonów i prefabrykatów oraz w zielonej architekturze.
Żwir 8-16 najczęściej stosowany do produkcji betonów i obsypki drenarskiej.
Żwir dostarczamy na terenie Warszawy i okolic.

Specyfikacja

  • Kruszywo budowlane spełniające normę PN-EN 12620 + A1:2010 (kruszywa do betonu)

  • Kruszywo budowlane spełniające normę PN-EN 13043:2004 + AC:2004P +Ap1:2010P

  • Frakcja 8-16 mm

przewóz materiałów sypkich
corrado kruszywa

Pozostałe produkty w ofercie