żwir 2-8 warszawaŻwir 2-8
żwir 8-16 warszawaŻwir 8/16
żwir 2-16 warszawa

Żwir 2/16

Opis produktu

Żwir 2-16 wydobywany jest spod lustra wody, następnie kierowany na sortownie, gdzie dzielony jest poszczególne frakcje.
Głównie znajduje zastosowanie w produkcji betonów i prefabrykatów oraz w zielonej architekturze.

Specyfikacja

Kruszywo budowlane spełniające normę PN-EN 12620:2002 +A1:2008

Kruszywo budowlane spełniające normę PN-EN 13043:2002 +A1:2004

Frakcja 2-16 mm (sprzedaż wyłącznie z naszym transportem)

Formy sprzedaży

Ceny detaliczne

Indywidualna wycena

Pozostałe produkty w ofercie

żwir 2-16 warszawa

Żwir 2/16

Opis produktu

Żwir 2-16 wydobywany jest spod lustra wody, następnie kierowany na sortownie, gdzie dzielony jest poszczególne frakcje.
Głównie znajduje zastosowanie w produkcji betonów i prefabrykatów oraz w zielonej architekturze.

Specyfikacja

Kruszywo budowlane spełniające normę PN-EN 12620:2002 +A1:2008

Kruszywo budowlane spełniające normę PN-EN 13043:2002 +A1:2004

Frakcja 2-16 mm (sprzedaż wyłącznie z naszym transportem)

Formy sprzedaży

Ceny detaliczne

Indywidualna wycena

Pozostałe produkty w ofercie