żwir 2-16

Opis produktu

Żwir 2-16 wydobywany jest spod lustra wody, następnie kierowany na sortownie, gdzie dzielony jest poszczególne frakcje.
Głównie znajduje zastosowanie w produkcji betonów i prefabrykatów oraz w zielonej architekturze.

Specyfikacja

  • Kruszywo budowlane spełniające normę PN-EN 12620:2002 +A1:2008

  • Kruszywo budowlane spełniające normę PN-EN 13043:2002 +A1:2004

  • Frakcja 2-16 mm

Formy sprzedaży

przewóz materiałów sypkich
piasek płukany warszawa
corrado kruszywa

Pozostałe produkty w ofercie