żwir 2-8 warszawa

Żwir 2-8

Opis produktu

Żwir płukany frakcji 2-8 najczęściej stosowany w produkcji betonów i prefabrykatów betonowych. Znajduje zastosowanie w: kostka brukowa | krawężniki i obrzeża | mała architektura | beton posadzkowy.

Specyfikacja

  • Kruszywo budowlane spełniające normę PN-EN 12620 + A1:2010

  • Kruszywo budowlane spełniające normę PN-EN 13043:2004 + AC:2004P +Ap1:2010P

  • Frakcja 2-8 mm

przewóz materiałów sypkich
corrado kruszywa

Pozostałe produkty w ofercie