kruszywo 0-31,5Kruszywo 0-31,5
kruszywo 31.5-63 warszawaTłuczeń 31,5-63
kliniec 4-31,5

Kliniec 4-31,5

Opis produktu

Kliniec 4-31,5 kruszywo do budownictwa drogowego. Kruszywo drogowe do utwardzania parkingów, placów oraz dróg.

Specyfikacja

Kruszywo budowlane spełniające normę PN-EN 13242:2002+A1:2007

Frakcja 4-31,5 mm

Kruszywo kwarcytowe lub dewońskie

Formy sprzedaży

Ceny detaliczne

Indywidualna wycena

Pozostałe produkty w ofercie

kliniec 4-31,5

Kliniec 4-31,5

Opis produktu

Kliniec 4-31,5 kruszywo do budownictwa drogowego. Kruszywo drogowe do utwardzania parkingów, placów oraz dróg.

Specyfikacja

Kruszywo budowlane spełniające normę PN-EN 13242:2002+A1:2007

Frakcja 4-31,5 mm

Kruszywo kwarcytowe lub dewońskie

Formy sprzedaży

Ceny detaliczne

Indywidualna wycena

Pozostałe produkty w ofercie